Trening

Internacionalni Školski Centar Breze je Oracle Approved Education Provider (OAEP). Nalazi se na lokaciji u centru Beograda. Raspolaže sa dve učionice koje su opremljene savremenim sredstvima za izvođenje i praćenje nastave. Nastava se izvodi na srpskom ili engleskom jeziku. Program obuke čine Oracle kursevi i njima komplementarni Breza kursevi putem kojih se vrši transfer stečenog iskustva i usvojenih standarda, posebno korisnih u razvoju aplikacija. Predavači su visoko kvalifikovani i iskusni. Kurseve koji su usmereni ka savremenim metodologijama, analizi IS i projektovanju baze podataka drže profesori fakulteta Univerziteta u Beogradu. Ostale kurseve drže Oracle ( OCP i OCE ) sertifikovani predavači koji su i stalno zaposleni u Brezi, i koji u svom kontinualnom učešću na razvoju i unapređenju Brezinog vlastitog proizvoda, integrisanog poslovnog rešenja Breza ERP, neprekidno potvrđuju svoja znanja i proširuju iskustva.

Program kurseva za period Oktobar - Decembar 2017.

Breza trening centar - profil

O treningu su rekli

Danica Gnjatić, analitičar za razvoj PIS-a, Elektrodistribucija Beograd:

EDB od 1999.g. pa sve do danas ima vrlo upešnu saradnju sa Brezom na razvoju poslovnog IS. Poseban kvalitet ovoj saradnji daje obuka našeg informatičkog kadra kojom smo bili izuzetno zadovoljni iz više razloga: sveobuhvatna je, sadrži sve faze razvoja IS od metodološkog pristupa razvoju IS, preko prikaza savremenog softverskog okruženja i razvojnih alata za implementaciju, pa do praktičnog rada na konkretnim primerima. Predavači su ljudi koji nemaju samo akademsko već i bogato praktično znanje iz te oblasti. Obuku prati odlična literatura.Upravo takva obuka dala nam je mogućnost da u velikoj meri samostalno održavamo i dalje razvijamo naš IS. Veliku sigurnost nalazimo u činjenici da Breza permanentno prati svetski razvoj informacinih tehnologija i to implementira u svoj program edukacije pa se nadamo da će saradnja na tom polju i dalje biti nastavljena.

Zoran Ilić, direktor Sektora za kibernetiku, HIP-Petrohemija AD, Pančevo:

"HIP-Petrohemija" ima dugogodišnju saradnju sa "Breza Software Engineering"-om. Jedan od ciljeva razvoja i uvodjenja novog IS "HIP-Petrohemije" je bio da se na osnovu bazičnog ERP paketa, obukom i zajedničkim radom osposobi tim projektanata/programera iz Sektora za kiberntiku. Taj tim bi kasnije samostalno održavao i razvijao IS. Zahvaljujući stručnjacima iz Breze, kvalitetnom obukom i dobrim zajedničkim radom taj cilj je ostvaren. Sektor za kibernetiku već četiri godine uspešno održava, razvija i uvodi u rad nove programske sisteme IS "HIP-Petrohemije".

Ljubiša Pešić, pomoćnik direktora Uprave za IT - rukovodilac sektora , Uprava za zajedničke poslove državnih organa Republike Srbije:

Uprava za zajedničke poslove državnih organa Republike Srbije ima višegodišnju uspešnu saradnju sa Brezom u razvoju sopstvenog informacionog sistema. Jedna od bitnih oblasti saradnje je i obuka kroz koju su svojevremeno prošli naši informatičari i koja je omogućila da većim delom samostalno održavamo i dalje razvijamo naš informacioni sistem. Za nas je važno što Breza redovno inovira plan i program svojih kurseva u skladu sa razvojem informacione tehnologije, tako da saradnja u oblasti obrazovanja nije jednokratna već stalna.
 

Java_specialization

oracle-aep

pearson vueISO 9001

 

itmark

xsme-seal-serbia