Proizvodi

Breza ERP je razvijen i primenjen 1993. godine. Od tada je usavršavan i prevođen u tehnološki novija okruženja. Tokom 2002. godine je preveden u višeslojno Oracle Java XML okruženje. Za ovaj proizvod Breza je dobila nagradu društva informatičara Srbije za 2004. godinu u kategoriji "Realizovan i uveden informacioni sistem".

Integrisani poslovni sistem Breza ERP čine sledeći moduli:

 • Nomenklature, klasifikacije i standardi
 • Nabavka
 • Skladišno poslovanje
 • Prodaja
 • Finansijska operativa
 • Zarade
 • Osnovna sredstva
 • Sitan inventar
 • Finansijsko knjigovodstvo
 • Pogonsko knjigovodstvo
 • Kadrovska evidencija
 • Hotelsko Poslovanje
 • Restoransko Poslovanje

Bitne karakteristike sistema su:

 • Sistem je potpuno integrisan.
 • Informacioni sistem je otvoren. Jedan od osnovnih koncepata je koncept dokumenta, sa kojim korisnik radi. Pojava novih dokumenata ne utiče na promenu strukture baze podataka.
 • Pored baze podataka sistem poseduje i bazu znanja o knjigovodstvenom poslovanju, na osnovu koje se automatski formiraju nalozi za knjiženje ili vrši automatsko knjiženje. Podatak se samo jednom unesi u sistem.


Sistem je realizovan primenom transformacionog objektno orijentisanog metoda razvoja IS, što znači da je za analizu sistema korišćena Strukturna sistemska analiza, a za specifikaciju i dizajn sistema korišćeni su UML dijagrami i Prošireni model objekti-veze. Struktura baze podataka dizajnirana je i realizovana korišćenjem ERWin CASE alata, uz korišćenje sopstvenog generatora procedura za očuvanje integriteta baze podataka. Server baze podataka je realizovan na Oracle sistemu za upravljanje bazom podataka verzija 12c.

Logika aplikacija implementirana je korišćenjem Oracle BC4J framework-a, uz blagovremenu migraciju na 12c ADF framework. Specifikacija korisničkog interfejsa opisana je korišćenjem XML-a (Extensible Markup Language). Na osnovnu ovakvog opisa za datu aplikaciju, korišćenjem sopstvenih generatorskih funkcija, kreirani su različiti prezentacioni slojevi (Web aplikacije u vidu applet-a ili jsp strana kao i Java Swing aplikacije).

Klijenti su personalni računari kod kojih je jedini zahtev da imaju JVM (Java Virtual Machine) i Web Browser koji ima podršku za Javu.

Breza ERP

Breza ERP

Breza GAS

Breza GAS

Breza GRA

Breza GRA

 

Java_specialization

oracle-aep

pearson vueISO 9001

 

itmark

xsme-seal-serbia